Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση των παρατάξεων “Πλεύση στην εκπαίδευση”, “Αυτόνομη Παρέμβαση”, “Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση” και των αιρετών εκπροσώπων Δούκα Ευαγγελίας και Σταυρούλας Ηλιοπούλου για τις κρίσεις διευθυντών 2017

Κρίσεις παρωδία σε ένα μνημονιακό τοπίο
Νίκη για τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς των συλλόγων μας που αντιστάθηκαν στην αξιολόγηση από το κατασκευασμένο σώμα τον μονίμων εκπαιδευτικών.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των κρίσεων για την επιλογή των διευθυντών/ντριών, διαδικασία που δεν θα μπορούσε παρά να είναι αντίστοιχη του ρόλου που θέλουν (Υπουργείο, διοίκηση κλπ.) να έχουν οι διευθυντές /ντριες σε ένα τοπίο διάλυσης του δημόσιου σχολείου, των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε ένα τοπίο που αμφισβητούνται και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα: αυτά της εργασίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Με την παραπάνω διαδικασία το υπουργείο στόχευε στην επιλογή ενός πιο ελεγχόμενου δυναμικού στελεχών: Διευθυντές/ντριες άρχοντες της σχολικής μονάδας αλλά και ταυτόχρονα υπηρέτες των κάθε λογής πολιτικών που προκρίνονται αυτήν τη στιγμή από υπουργείο και κυβέρνηση. Πολιτικές που σε πλήρη σύμπνοια με ΕΕ και ΟΟΣΑ έχουν στο κέντρο τους την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης (αυτονομία σχολικών μονάδων, χορηγίες κ.α.), την αποδοχή σε ιδεολογικό επίπεδο (ικανός-ανίκανος, επαρκής-ανεπαρκής) της αξιολόγησης ως εργαλείο δικαιολόγησης της ανεργίας και της κοινωνικής ανέχειας μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, την εφαρμογή της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση εκπ/κών) και βέβαια την απρόσκοπτη εφαρμογή του σχολείου της αγοράς, των ταξικών φραγμών και αποκλεισμών, όπως η στροφή μεγάλου μέρους της νεολαίας στη μαθητεία – δηλαδή έξω από τη δημόσια εκπαίδευση στα 14-15 χρόνια. Ένα σχολείο υποταγμένο στις πολιτικές εξοικονόμησης κονδυλίων για την εξυπηρέτηση του χρέους, στην ελαστική εργασία, την πλήρη διάλυση δομών της εκπ/σης, της απαξίωσης των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών αλλά και υποταγμένο στα κάθε λογής ιδρύματα και χορηγούς που έρχονται να προσφέρουν πρωινά γεύματα, πετρέλαιο και κάθε λογής «δωράκια» στα σχολεία, στους μαθητές και τις οικογένειες τους που υποφέρουν από τις πολιτικές των ίδιων επιχειρηματιών, τραπεζιτών, εφοπλιστών, που απολύουν μαζικά, που επιβάλλουν μισθούς 300-400 ευρώ για εξαντλητικά ωράρια, που προωθούν την ελαστική εργασία.
Αυτές οι πολιτικές σαφώς δε θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα άλλο μοντέλο σχολείου όπως και ένα άλλο μοντέλο διευθυντή/ντριας: ενός διευθυντή/ντριας –συντονιστή/στριας που θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτικός τάξης, που θα συντονίζει τη δράση και τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, που θα εκλέγεται από αυτόν και θα είναι ανακλητός, που θα εναλλάσσεται στη συγκεκριμένη θέση με άλλους συναδέλφους/ισσες των σχολείων μας. Ενός διευθυντή-συντονιστή σε ένα σχολείο που θα στηρίζεται στην παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία και στο οποίο κυρίαρχο αλλά και μοναδικό όργανο λήψης αποφάσεων θα είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Όμως, ένα τέτοιο σχολείο σημαίνει ταυτόχρονα άλλη παιδαγωγική αντίληψη, άλλο αναλυτικό πρόγραμμα, άλλη αντίληψη για τη γνώση και το ρόλο του σχολείου.
Στήθηκε λοιπόν μια διαδικασία παρωδία όπου δήθεν ακούστηκαν οι θέσεις ενός σώματος που κατασκευάστηκε για αυτήν την περίσταση (αυτό το μονίμων εκπαιδευτικών), ακολουθήθηκε μια διαδικασία όπου μέσα σε λίγα λεπτά οι υποψήφιοι απάντησαν σε μερικές ερωτήσεις και … να λοιπόν έχουμε τα υψηλόβαθμα στελέχη της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, στη Δυτική Αττική, μέσα σε 3-10 λεπτά τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου αποδέχθηκαν, απ’ ότι φαίνεται, τη δυνατότητα τους να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους 73 υποψηφίους. Να υποβάλλουν ερωτήσεις που άλλες φορές εστίαζαν στη νομοθεσία, άλλες φορές είχαν παιδαγωγικό και άλλες διοικητικό περιεχόμενο ενώ σε κάποιους ζητούνταν να παρουσιάσουν το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού τους (και μόνο αυτό το δεδομένο θέτει ερωτηματικά στην αδιάβλητη διαδικασία τους). Κι έτσι, στα επόμενα 5 λεπτά ήταν έτοιμοι να αξιολογήσουν τη συνέντευξη με βάση απαντήσεις που έπρεπε να εξεταστούν σύμφωνα με τα κριτήρια του έντυπου.
Η διοίκηση αποφάσισε όπως φάνηκε να «παίξει» με υψηλές βαθμολογίες ακολουθώντας και την ίδια τακτική στις περιπτώσεις εκείνες που υποψήφιες/ιοι διευθύντριες/ες είχαν καταγγελθεί για αυταρχικές συμπεριφορές και είχαν δημιουργήσει σοβαρά θέματα στα σχολεία τους στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και το σύλλογο διδασκόντων. Οι βαθμολογίες 7 ή 8 σε αυτές τις περιπτώσεις από τη διοίκηση αλλά και την αιρετό της ΔΑΚΕ αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια τους είναι σαφώς αντιδιαμετρικά αντίθετα από αυτά ενός δημοκρατικού σχολείου που λειτουργεί συλλογικά και ενός διευθυντή που σέβεται τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων. Ιδιαίτερα απαράδεκτη κρίνουμε τη στάση των δύο σχολικών συμβούλων που μετείχαν στο συμβούλιο και αποφάσισαν να βαθμολογήσουν με 8 δύο υποψήφιες με σοβαρές καταγγελίες. Τους θυμίζουμε ότι οι Πόντιοι Πιλάτοι περισσεύουν στην εκπαίδευση και ότι ο καθένας με τη δράση του κερδίζει ή χάνει το σεβασμό και την εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Μέσα στο συμβούλιο δώσαμε τη μάχη ώστε τα χαρτιά αξιολόγησης από το σώμα μονίμων εκπαιδευτικών να μη ληφθούν υπόψη, παρότι, όπως φάνηκε και από τη βαθμολογία των υποψηφίων, δεν θα επηρέαζαν σε κάθε περίπτωση τις βαθμολογίες των υποψήφιων διευθυντών/ντριών. Στην πραγματικότητα, οι βαθμολογίες όσων υποψήφιων είχαν χαρτιά αξιολόγησης δε διαφέρουν συγκριτικά (με βάση τα ποσοστά του απόλυτου άριστα 8 ή των υπολοίπων βαθμολογιών) έναντι όσων (οι οποίοι ήταν συντριπτικά περισσότεροι) τα σχολεία τους ακολούθησαν την απόφαση των συλλόγων και της ομοσπονδίας. Αποδείχτηκε λοιπόν περίτρανα, ότι η όλη διαδικασία ήταν μια επίφαση δημοκρατίας περί του συνυπολογισμού της φωνής των εκπαιδευτικών και στην ουσία αποτελούσε ένα crach-test για την κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε κλίμα συναίνεσης την αξιολόγηση που έρχεται.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παραμένουμε στο συμβούλιο επιλογής στελεχών ως «τα αυτιά και τα μάτια» των εκπαιδευτικών, των συλλόγων διδασκόντων, των συλλόγων εκπαιδευτικών, της μαχόμενης εκπαίδευσης, ώστε να ελέγχουμε τη διοίκηση, υπερασπίζοντας τις συλλογικές μας αποφάσεις, καταγγέλλοντας τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και καλώντας όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς σε μάχη για το μπλοκάρισμα των πολιτικών που διαλύουν το σχολείο, που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αρνηθήκαμε να αξιολογήσουμε και να στηρίξουμε μια τέτοια διαδικασία, στηρίξαμε όμως τις αποφάσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών και βαθμολογήσαμε αρνητικά (3) τις/τους υποψήφιες/ιους που είχαν καταγγελθεί για αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές. Σήμερα δεν αξιολογήσαμε, αύριο θα δώσουμε τη μάχη μαζί με ολόκληρο το κλάδο ενάντια στην αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.