Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 24-10-2011


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ 24-10-2011


ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΣΠΑ της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής»

Τοποθετήθηκαν 8 αναπληρωτές ΕΣΠΑ ΠΕ06 στην Α Δ.Αττικής, 7 αναπληρωτές ΕΣΠΑ ΠΕ06 στην Β Δ.Αττικής, 1 αναπληρωτής ΕΣΠΑ ΠΕ16 στην Α Δ.Αττικής, 4 αναπληρωτές για μη ΕΑΕΠ σχολεία ΠΕ06 στην Β Δ.Αττικής, 2 αναπληρωτές ΕΣΠΑ μειωμένου ωραρίου ΠΕ07 στην Α Δ.Αττικής, 4 αναπληρωτές ΕΣΠΑ μειωμένου ωραρίου ΠΕ07 στην Β Δ.Αττικής με βάση τις δηλώσεις τοποθέτησης. Τα κενά είχαν ανακοινωθεί στο σύνολο τους. Οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου κάλυψαν 8, 10 και 12 ώρες καθώς δεν επαρκούσαν οι ώρες λόγω αλλαγών που προκύπτουν συνέχεια στα κενά (διάθεση από τη δ/βαθμια, επιστροφές από άδειες κλπ.) Απόφαση ομόφωνη.


ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση τοποθέτησης εκπ/κού με διάθεση από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για συμπλήρωση ωραρίου (4 ώρες)»
Αποφασίστηκε συμπλήρωση ωραρίου στο 3ο Δ.Σ. Μεγάρων ύστερα από αίτηση του. Απόφαση ομόφωνη.

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου για:
·         εκπ/κό Κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικών), του 2ου Δ.Σ. Μεγάρων (18 ώρες) και 1ου Δ.Σ. Μεγάρων (6 ώρες)
·         εκπ/κό Κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής) του 7ου Δ.Σ. Ασπρ/γου, για συμπλήρωση ωραρίου στο πρωινό πρόγραμμα»

Αποφασίστηκε η συμπλήρωση ωραρίου με βάση την αρχική πρόταση. Απόφαση ομόφωνη.                                                                                                                            Δούκα Ευαγγελία
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Δ.Αττικής
Εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο
ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
                                                                                         ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 17-10-2011


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ 17-10-2011


ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση στελέχωσης θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής»
·         Εκπ/κός Κλάδου ΠΕ70 (Δ/λων) Σταβέρης Δημήτριος
·         Εκπ/κός Κλάδου ΠΕ70 (Δ/λων) Μαρκόπουλος Ιωάννης

Με ομόφωνη απόφαση προκρίθηκε ο Μαρκόπουλος Ιωάννης. Τα υπόλοιπα μέλη μέλη του συμβουλίου μίλησαν για τις ικανότητες του αλλά με εξαίρεση το Διευθυντή Εκπαίδευσης δε γνώριζαν τον άλλο υποψήφιο (Μήπως είχε ανάλογες ικανότητες τις οποίες δεν σκέφτηκαν να ελέγξουν;) Η συμφωνία μου μαζί τους στηρίζονταν σε ένα άλλο σκεπτικό: ο υποψήφιος Μαρκόπουλος Ιωάννης είχε περισσότερα μόρια.    


ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόταση μετακίνησης εκπ/κού Κλάδου ΠΕ11 (Φ.Α.) από το 5ο Δ.Σ. Μάνδρας στα Δ.Σ. Βιλίων και Δ.Σ. Ερυθρών»

Αποφασίστηκε η μετακίνηση του καθώς αιτούνταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και υπήρχε κενό στα συγκεκριμένα σχολεία. Απόφαση ομόφωνη.

ΘΕΜΑ 3ο: «Εξέταση ένστασης εκπ/κού Κλάδου ΠΕ70 (Δ/λων) του 8ου Δ.Σ. Ελευσίνας επί ορισμού του ως Υποδ/ντή του 8ου Δ.Σ. Ελευσίνας»

Κατατέθηκε ένσταση σε σχέση με την επιλογή υποδιευθυντή στο 8ο Δ.Σ. Ελευσίνας. Για το συγκεκριμένο υποψήφιο δεν είχε υπολογιστεί το διάστημα - ένας χρόνος – που είχε κάνει χρέη διευθυντή. Παρόλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου θέλησαν να το αγνοήσουν υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα μόρια δε μετράνε και θεωρώντας τη θέση του υπεύθυνου ολοημέρου για 4 χρόνια ως πιο σημαντική απόδειξη για την εμπειρία σε θέση ευθύνης. Υπήρξε μάλιστα σοβαρή διαφωνία σχετικά με τη μοριοδότηση του υπεύθυνου ολοημέρου Η ένσταση απορρίφθηκε με 4 υπέρ και ένα κατά, τη δική μου ψήφο καθώς υποστήριξα ότι πρέπει να ψηφιστεί αυτός με τα περισσότερα μόρια.

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση τοποθέτησης εκπ/κών διατεθέντων από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
Τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν από τη Δ/βαθμια με βάση τη δήλωση τοποθέτησης τους.                                                                                                                               Δούκα Ευαγγελία
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Δ.Αττικής
  Εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο
ΠΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                       Ελευσίνα  26/10/2011
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                            Αρ.Πρ. : 101
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
8ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας                                 Προς:
Βασ. Λάσκου & Παναγιωτίδου                          ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
19200 Ελευσίνα                                               
Πληρ.:Ιακώβου Νένα                                        
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com
Mail:  syllogikadytatt@gmail.com


Στις 6 Οκτωβρίου απεστάλη στα Πιλοτικά σχολεία η κάτωθι επιστολή.
 "from ΠΙΛΟΤΙΚΗ <pilotiki@iep.edu.gr>
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε ότι αφορά την επιμόρφωση σχετικά με την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι η επιμόρφωση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου και από 21 Οκτωβρίου ξεκινούν οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών στην Αθήνα και κατόπιν στα ΠΕΚ σε όλη την Ελλάδα.
Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο και με τον καλύτερο τρόπο ο χρόνος που έχουμε στη διάθεση μας για την επιμόρφωση στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού θα παρακαλούσαμε τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή να μελετήσουν το νέο πρόγραμμα, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε, από την 1η κιόλας συνάντηση, να επικεντρωθούμε σε σημεία που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικά.
Εκ μέρους του Επιστημονικού Υπεύθυνου της Πράξης" Επίσης με πιο πρόσφατη ενημέρωση εστάλη το κάτωθι

Σας ενημερώνουμε ότι το 1ο επιμορφωτικό τριήμερο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 04, 05, 06 /11/2011 στα 4 ΠΕΚ της Αττικής. (έναρξη 04/11/2011 ώρα15:30) 

Με βάση αυτή την επιστολή η οποία είναι ανώνυμη, ανυπόγραφη, χωρίς το λογότυπο του φορέα που εκπροσωπεί ο συντάξας, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, δηλαδή χωρίς κανένα στοιχείο  αναγνωρισιμότητας και εγκυρότητας, δίνεται η "εντολή" σε συναδέλφους να συμμετέχουν  σε μια επιμόρφωση που οργανώνεται από άγνωστο φορέα, σε ημέρες μη εργάσιμες και φυσικά εκτός ωραρίου.  
Η ενημέρωση αυτή δε γίνεται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες (προϊστάμενος, διευθυντής εκπαίδευσης, σχολικός σύμβουλος) αλλά από "κάποιον επιστημονικό υπεύθυνο" "κάποιας πράξης".

Το Δ.Σ του Συλλόγου  καλεί  τους συναδέλφους
  •   να αγνοήσουν τις επιστολές αυτές και να περιμένουν επίσημη ενημέρωση από τους υπηρεσιακά αρμόδιους
  •    να μη συμμετέχουν σε επιμόρφωση που θα γίνει σε ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου και παρέχει γι' αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη, δεδομένης και της απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ο.Ε (Αρ. Πρωτ. 295/ 14/10/2011 ) 
  •    να  μην απαντούν σε ερωτηματολόγια κι αποστέλλουν στοιχεία του σχολείου ή προσωπικά  τους όταν αυτά δεν προέρχονται από τους υπηρεσιακά αρμόδιους

 Καλούμε  το Δ.Σ  της Δ.Ο.Ε να προβεί σε άμεσες ενέργειες. 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ               ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                            Ελευσίνα   25/10/2011       
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    Αρ.Πρ. : 100
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
8ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας                                                   Προς:
Βασ. Λάσκου & Παναγιωτίδου                                            ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
19200 Ελευσίνα                                                  
Πληρ. :Ιακώβου Νένα                                                         
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com
Mail:  syllogikadytatt@gmail.comΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε.Δυτικής Αττικής, μετά από ομόφωνη απόφαση, καλεί τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν σε διαμαρτυρία στην παρέλαση της 28ης  Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν να παραβρίσκονται την Παρασκευή 28/10/11 στις 10:00 π.μ. στη συμβολή των οδών Παγκάλου και Αισχύλου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ               ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ 18/10/2011


Δ.Ο.Ε.          Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                                             
                                                                                            Αθήνα, 18/10/11

Προς:
Μ.Μ.Ε.
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Ε.Λ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18/10/2011 συμβολικός αποκλεισμός του Υπουργείου Παιδείας από τα Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., εκπαιδευτικούς των Ε.Λ.Μ.Ε.  και των πρωτοβάθμιων συλλόγων καθώς και εργαζόμενους στο Υπουργείο  Παιδείας.
Με την κίνησή μας αυτή διαμαρτυρηθήκαμε για την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας αλλά και της κυβέρνησης  που διαλύει  τη δημόσια εκπαίδευση και φτωχοποιεί τους εκπαιδευτικούς.
            Μόνη λύση  είναι η άμεση ανατροπή αυτής της πολιτικής, κυβέρνησης και τρόικας.
            Θα είμαστε τις επόμενες μέρες στους δρόμους μαζί με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε να φύγουν τώρα κυβέρνηση και τρόικα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Προσυγκεντρώσεις   ΟΛΜΕ /ΔΟΕ:
Τετάρτη 19/10/2011   10.30π.μ. Πολυτεχνείο
Πέμπτη 20/10/2011   11π.μ. Ερμού Σύνταγμα

Συνεχίζουμε μέχρι την ανατροπή.


ΔΟΕ                           ΟΛΜΕ

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 19-10-2011

Για τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου θ' αναχωρήσει πούλμαν από το δημοτικό πάρκινγκ στην Ελευσίνα (Πυρουνάκειο Λύκειο)στις 9.45 π.μ. 

Παρακαλούμε να είστε συνεπείς όσον αφορά την ώρα!

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ


Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email: olme@otenet.gr                                                  Αθήνα, 14/10/2011

                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                                    ΕΛΜΕ


  
ΘΕΜΑ : ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑΣχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών της B/θμιας που διατίθενται στην A/θμια Eκπαίδευση επαναλαμβάνουμε την θέση μας  ότι με την ισχύουσα  νομοθεσία είναι από 16-21 ώρες ανάλογα με έτη υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Καζάκου Άρη, «σε περίπτωση προσωρινής (μερικής ή εξ ολοκλήρου) «διάθεσης» εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χάριν εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το υποχρεωτικό ωράριο της πρώτης, όπως αυτό κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους».
            Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς που υποχρεώνονται σε αυξημένο ωράριο να έλθουν σε επαφή με την Ομοσπονδία για να κατατεθεί άμεση προσφυγή  στη δικαιοσύνη.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ           ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
                        Αρ. Πρωτ.295
Αθήνα  14/10/2011
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.


ΘΕΜΑ: «Διοργάνωση σεμιναρίων σε μη εργάσιμες ημέρες»

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, για συμμετοχή τους σε σεμινάρια που διοργανώνονται, εκτός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει για άλλη μια φορά τα εξής:
  • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, εφόσον πράγματι έχουν ως στόχο την ουσιαστική επιμόρφωση των συναδέλφων, μπορούν να πραγματοποιούν τα σεμινάρια σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να μην παραβιάζονται  τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
  • Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να παρακολουθούν σεμινάρια που πραγματοποιούνται, εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Να δώσουμε το δυναμικό μας παρόν στις αγωνιστικές, πολύμορφες δράσεις της επόμενης κρίσιμης περιόδου

Παρασκευή 14/10/2011  στις 19:30 : Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την Παιδεία στην πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας- μαθητές, γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές

Δευτέρα 17/10/2011 στις 14:00: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Τρίτη 18/10/2011 στις 11:00 : 3ωρη στάση εργασίας (11:00-14:00)
Κινητοποίηση του Συλλόγου Δασκάλων Δυτ. Αττικής σε συντονισμό με την Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής και το Σύλλογο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Προσυγκέντρωση στην Πλατεία Λαού (Ελευσίνα, Πίνδου και Ελ. Βενιζέλου)


Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20/ 10 :Όλοι και όλες στην 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ

ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ! 
ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ- ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.


Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής ΑττικήςΌλοι και όλες στην 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ

ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ! 
ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ- ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.


Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 12-10-11


                     H ΔΟΕ  ενημέρωσε αργά το απόγευμα πως το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Πέμπτης μεταφέρεται την Τετάρτη 12-10-11 στις 2 μμ στα Προπύλαια

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ


   Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, εργαζόμενοι , οι καταστροφικές αποφάσεις που παίρνονται χωρίς τη δικιά μας συναίνεση μας κάνουν πρωταγωνιστές σε ταινία θρίλερ.

    Το «γυμνό σχολείο», οι περικοπές, οι συγχωνεύσεις, η ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου, η φτώχεια και τα χαράτσια, το πτυχίο χωρίς αντίκρισμα, η περιθωριοποίηση της νεολαίας, η εργασιακή εφεδρεία, υφαίνουν τα κάγκελα μιας ατέλειωτης φυλακής για χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς.

     Είναι καιρός να ενωθούμε όλοι και όλες και να πάψουμε να μένουμε εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας  περιμένοντας τους επόμενους φόρους. Τέλος πια.

     Διαδηλώνουμε  την Παρασκευή 14/10/11, στις 7.30μ.μ, στην πλατεία Ηρώων, στην Ελευσίνα.  Να δώσουμε ένα ηχηρό παρόν.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε  Δυτ. Αττικής, ΕΛΜΕ, Ένωση Γονέων, Σύλλογοι Γονέων Ελευσίνας, Μαγούλας, Μάνδρας,  Μαθητικά συμβούλια.