Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
των αιρετών του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής
Παναγιωτακόπουλου Δημήτρη και Ηλιοπούλου Σταυρούλας

Εκπροσώπων των σχημάτων: Πλεύση στην εκπαίδευση -Αυτόνομη παρέμβαση-Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση εκπαιδευτικών.
Πραγματοποιήθηκε στις 5/7/13 η όγδοη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Αττικής και πήρε τις παρακάτω αποφάσεις :
1) Επανατοποθέτηση λόγω ακύρωσης της προηγούμενης συνεδρίασης εξαιτίας λανθασμένου υπολογισμού των μορίων (δεν συνυπολογίστηκαν τα μόρια της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων, για αυτούς που ζητούσαν βελτίωση θέσης) έγινε η πρώτη τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, λόγω μεταθέσεων από άλλο ΠΥΣΠΕ ή εντός κι όσων υπήρχαν στη διάθεση στα οργανικά κενά με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης των σχολείων σημειώνοντας όσες κενές θέσεις προέκυπταν από εσωτ. μεταθέσεις.
Έμειναν κενές οργανικές θέσεις : ΠΕ70 51 και ΠΕ60 3 .
Έμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ : ΠΕ06 6 , ΠΕ11 11 και ΠΕ16 3.
2) Εξέτασε αίτηση ένστασης συναδέλφου ΠΕ70 ότι ενημερώθηκε ελλιπώς για τα κενά που υπήρχαν (δεν έκανε ένσταση για την τοποθέτησή της) την απέρριψε ομόφωνα γιατί όταν υπέβαλε δήλωση σχολείων προτίμησής της είχε ήδη γίνει ανάρτηση των κενών θέσεων και των αιτήσεων για εσωτερικές μεταθέσεις.
3) Γνωμοδότησε θετικά επί αιτήσεων τεσσάρων συναδέλφων για χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων.
4) Διαμόρφωσε εισήγηση προς τον περιφερειακό Δ/ντή εκπαίδευσης Αττικής για την τοποθέτηση Δ/ντών στις κενούμενες θέσεις στα 9ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων και 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου με εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στον πίνακα επιλογής Δ/ντών και τα είχαν επιλέξει.
5) Γνωμοδότησε θετικά επί αίτησης συναδέλφου για χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου επί αμοιβή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΗΛ:6975885518
EMAIL:d.panagiotakopoulos@yahoo.gr

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΗΛ: 6946-658871

EMAIL: crusify2002@yahoo.gr