Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      Ελευσίνα: 15/3/17                
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»                                            Αρ. Πρωτ.: 24
ΕΔΡΑ: 10ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας
Ρήγα Φεραίου & Φουτρή
(πρώην Θεοτοκοπούλου)                                               ΠΡΟΣ: Δημάρχους,δημοτικά συμβούλια,
 Πληρ. :Ιακώβου Νένα                                                               Σχολ.Επιτροπές Δήμων Ελευσίνας
Τηλ:  6909-099055                                                                     Ασπρόπυργου,Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com                            Μεγάρων          
Mail: syllogikadytatt@gmail.com                                 ΚΟΙΝ: Μέλη, ΔΟΕ,Δ/νση ΠΕ Δυτ.Αττικής

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Απ’ το 2010, χρονιά εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών απ’ τις Ελληνικές κυβερνήσεις και τους εντολοδόχους της (ΕΕ, ΔΝΤ), που επέφεραν μεταξύ άλλων την διάλυση των κοινωνικών δομών, η κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων της Δημόσιας Εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 60% έως 70%.
Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο ανέχειας, αφού υπάρχουν σχολεία που «ζητιανεύουν» ακόμη και το χαρτί.
Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μείνουμε στην αντικειμενική και διαφανή διαχείριση της φτώχειας που μας έχουν επιβάλει οι πολιτικές της ακραίας λιτότητας, αλλά να διεκδικήσουμε την ομαλή λειτουργία των σχολείων της Δημόσιας εκπαίδευσης  με άμεση χρηματοδότηση των οικονομικών τους αναγκών απ’ τη πολιτεία.
Τα λιγοστά χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολείων, διοχετεύονται μέσω των Δημοτικών Αρχών, που έχουν και τη τελική ευθύνη για τη λειτουργία τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών μονάδων.
Έχει παρατηρηθεί, τόσο στη περιοχή μας όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, ότι αρκετές Δημοτικές Αρχές δεν αποδίδουν τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες, αλλά τα χρησιμοποιούν για άλλες ανάγκες των Δήμων.
Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί η μη απόδοση  ή εσκεμμένη καθυστέρηση από Δημοτικές Αρχές, της κρατικής επιχορήγησης «επίδομα»   στις σχολικές μονάδες , αποτελεί από μόνη της σκάνδαλο, πέραν του ότι είναι και προδήλως παράνομη.
Οι Δημοτικές Αρχές πρέπει να συμβάλουν με έκτακτες επιχορηγήσεις  στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες, και όχι να χρησιμοποιούν παρανόμως την κρατική χρηματοδότηση των Δημόσιων Σχολείων, σε άλλες ανάγκες του δήμου.
Παράλληλα για την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες:
1)      Σύνταξη προϋπολογισμού αναγκών από κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες για τη λειτουργία τους. Οι προϋπολογισμοί αναγκών των σχολικών μονάδων πρέπει να αποτελούν το βασικό εργαλείο για την κοινή διεκδίκηση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και των Δημοτικών Αρχών για τη χρηματοδότηση του Δημόσιου Σχολείου απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό. Άμεση διεκδίκηση γενναίας χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων απ’ την πολιτεία στη βάση των πραγματικών αναγκών, που πρέπει να γίνει από κοινού με την εκπαιδευτική κοινότητα
2)      Θεσμοθέτηση αντικειμενικής διαδικασίας για την κατανομή των χρημάτων της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές μονάδες, με βάση τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, τον αριθμό και το μέγεθος εργαστηρίων, τη λειτουργία αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθηκών, την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένο τύπο σχολείων (Εργαστηριακά Κέντρα, Ειδικά Σχολεία) κ.λ.π. Επιπλέον χρηματοδότηση των Νηπιαγωγείων που αν κι είναι μικρές σχολικές μονάδες έχουν αυξημένες υλικοτεχνικές ανάγκες.
3)      Σε κάθε περίπτωση στη διαδικασία κατανομής των χρημάτων της κρατικής χρηματοδότησης επιβάλλεται να υλοποιείται το νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπάρχει, γιατί έχει την διοικητική και εκπαιδευτική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
4)      Επιβάλλεται η πλήρης χρηματοδότηση της κάθε σχολικής μονάδας απ’ τις Σχολικές Επιτροπές, να είναι σε γνώση του υπεύθυνου Διευθυντή, της Επιτροπής Σχολείου και κατ’ επέκταση του Συλλόγου Διδασκόντων του Συλλόγου Γονέων και της μαθητικής κοινότητας.
5)      Η διαφανής διαδικασία κατανομής της χρηματοδότησης των σχολείων επιβάλλει τη δημοσιοποίηση της κατανομής των χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές απ’ τη Δημοτική Αρχή με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω και την αντίστοιχη δημοσιοποίηση της κατανομής των χρημάτων με τα ίδια κριτήρια στις σχολικές μονάδες απ’ τις Σχολικές Επιτροπές.
6)      Η Επιτροπή Σχολείου με επικεφαλής τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπου δεν υπάρχει, να συγκροτηθεί άμεσα για την διαχείριση των χρημάτων του σχολείου και η διαχείρισή της να γίνει υπόθεση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των θεσμικών οργάνων των μαθητών της Λυκειακής Βαθμίδας (15μελές) για την αντίστοιχη βαθμίδα.
7)      Σε κάθε περίπτωση την ιεράρχηση των αναγκών της σχολικής μονάδας την αποφασίζει ο διευθυντής μαζί με τον σύλλογο διδασκόντων και αφορά τόσο τις στενές διοικητικές ανάγκες του σχολείου, όσο και τις ανάγκες που προκύπτουν απ’ την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και τη διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
8)      Στην περίπτωση που κάποια Σχολική Επιτροπή αποφασίσει να υπάρχει κεντρική διαδικασία για την προμήθεια κοινών κατηγοριών υλικών που αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης της, επιβάλλεται να γίνεται (λόγω όγκου) με προβλεπόμενες διαφανείς διαδικασίες (μειοδοτικός διαγωνισμός κλπ). Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία παραλαβής των αναγκαίων υλικών ή τέλεσης εργασιών γίνεται με την αντίστοιχη έκδοση παραστατικού που γνωστοποιείται στις σχολικές μονάδες. Στην περίπτωση που η προμήθεια υλικών γίνεται απ’ τις σχολικές μονάδες πρέπει να τηρείται αντίστοιχη διαδικασία που διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία.
9)      Η αρμόδια Σχολική Επιτροπή πρέπει να διενεργεί άμεση εποπτεία στη διαχείριση των Επιτροπών Σχολείου, τόσο με φυσικό έλεγχο, όσο και με τη βοήθεια κοινού λογιστικού συστήματος με το οποίο επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένες οι Σχολικές Επιτροπές και οι Σχολικές Μονάδες.
10)  Με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση για τις ανάγκες των σχολείων έχουν μειωθεί τραγικά και δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές προτεραιότητες των σχολικών μονάδων, επιβάλλεται, εκτός της διεκδίκησης απ’ την πολιτεία, οι Δημοτικές Αρχές να ενισχύουν τις Σχολικές Επιτροπές με πρόσθετη χρηματοδότηση απ’ τον προϋπολογισμό τους για να καλύπτονται ανελαστικές δαπάνες, όπως της κοινής ωφέλειας (λογαριασμοί ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλπ), καθώς και τις δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Με αυτό τον τρόπο οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να καλύψουν τις βασικότερες διοικητικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
11)  Τα χρήματα που κατανέμονται στις σχολικές μονάδες για τη λειτουργία τους δεν πρέπει να διατίθενται για επισκευές και συντηρήσεις μεγάλης κλίμακας των σχολικών μονάδων, αφού αυτές οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και όχι τον προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών. Οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν να εκπονούν τεχνικοοικονομικές μελέτες για τις παρεμβάσεις που έχουν ανάγκη οι σχολικές μονάδες και οι προϋπολογισμοί αυτοί να γίνονται υπόθεση διεκδίκησης προς τη πολιτεία απ’ τις Δημοτικές Αρχές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα.
12)  Σε κάθε περίπτωση οι Επιτροπές Σχολείων θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα, μέσω όλων των απαιτούμενων παραστατικών, των εσόδων και εξόδων των σχολείων ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την κάλυψη των αναγκών των σχολικών τους μονάδων.
13)  Οι διευθυντές-ντριες των σχολείων πρέπει να έχουν πάγια εντολή εξουσιοδότησης ώστε να προβαίνουν στις αναγκαίες δαπάνες.
14)  Οι σχολικές μονάδες πρέπει να ωφελούνται άμεσα με τα έσοδα των σχολείων από κυλικεία, εγκαταστάσεις φωτοβολταïκών κ.ά

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                    

                 ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ                                                                                  ΔΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.