Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ώρα σίτισης στο ολοήμερο: αίτηση-ερώτημα για υπέρβαση διδακτικού ωραρίουΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                         Ελευσίνα:18/10/16                
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»                                                  Αρ. Πρωτ.: 67
ΕΔΡΑ: 7ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας
Νικόλαου Νέζη 56                                            
(πρώην Θεοτοκοπούλου)                                                                          ΠΡΟΣ: Μέλη
Πληρ. :Ιακώβου Νένα                                                                               ΚΟΙΝ: ΔΟΕ, Δ/νση
Τηλ:  6909-099055                                                                                   Δυτ. Αττικής, Σχ. Συμβ.                                                                                    
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com                                                             

Θέμα: Αίτηση-ερώτημα για την υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου όσων συμμετέχουν στη σίτιση του ολοήμερου
Σε συνέχεια των αποφάσεων της ΔΟΕ και του τοπικού Συλλόγου καλούνται όσοι/ες συνάδελφοι/ισσες συμμετέχουν στη σίτιση των μαθητών στο ολοήμερο και δεν τους αναγνωρίζεται η ώρα αυτή στο διδακτικό τους ωράριο να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-ερώτημα και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail του Συλλόγου έως την Τετάρτη 26/10/2016
Με την αίτηση-ερώτημα καλούνται ο Δ/ντη Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Συμβούλοι της κάθε σχολικής μονάδας:
-          Να ενημερώσουν βάσει ποιων διατάξεων, που καταργούν τις διατάξεις του νόμου 1566/85 και 2517/97 περί του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) στα σχολεία μας  να υπερβούμε το διδακτικό μας ωράριο κάνοντας την ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, είτε γίνεται ομαδικά στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε ανά τμήμα στην αίθουσα  διδασκαλίας
-          Ζητείται έγγραφη εντολή για την υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου, που να απορρέει  από την κατάργηση του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου για την οποία δεν έχουμε ενημερωθεί από την υπηρεσία.
-          Δηλώνται η επιφύλαξή μας για κάθε δικαίωμά μας περαιτέρω και δηλώνουμε ότι θα ολοκληρώνουμε το διδακτικό μας ωράριο στο σχολείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ωραρίου.
Οι αιτήσεις-ερωτήματα θα συγκεντωθούν από το Δ.Σ. του Συλλόγου, θα πρωτοκολληθούν και θα κατατεθούν συνολικά στους αρμόδιους, όπως έχει ήδη γίνει σε άλλες περιοχές (στην Α’ Αθήνας έχουν συγκεντρωθεί 150 αιτήσεις και η συγκένρωσή τους συνεχίζεται).
Θεωρούμε την προσμέτρηση της ώρας της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτή, πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι πλέον σε όλους και όλες φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του ευέλικτου σχολείου της αγοράς, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, συνεχίζει την τακτική της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών με προχειρότητα και μοναδικό στόχο τις περικοπές στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών και τελικά τις απολύσεις εκπαιδευτικών που εργάστηκαν πέρσι στη δημόσια εκπαίδευση. Το αποδεικνύουν οι συνεχείς εγκύκλιοι για κάλυψη αναγκών με περισσεύματα, παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης, ολοήμερο, μαθήματα ειδικοτήτων όπου δεν έχουν γίνει προσλήψεις.
Αν δεν μπλοκάρουμε με αποφασιστικότητα αυτή την τακτική σε λίγο θα κάνουν και πάλι εμφάνιση οι παραινέσεις για κάλυψη των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, με απασχόληση από εκπαιδευτικούς στα κενά τους και με παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου. Δε θα κάνετε μάθημα, θα μας λένε, μόνο επίβλεψη!!! Ότι ακριβώς ισχυρίζονται δηλαδή και με τη σίτιση! Είναι επίσης, απολύτως φανερό ότι έτσι όπως διαμορφώνονται τα προγράμματα των σχολείων, το διδακτικό μας ωράριο τείνει να απλώνεται στα όρια του εργασιακού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται εξαιρετικά η δουλειά μας.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ                                                                     ΔΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

    ΑΙΤΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑ

    Επώνυμο :
    Όνομα :
    Ειδικότητα :
    Οργανική Θέση : 
    Σχολείο που Υπηρετώ :
    Τηλ : 

   ΘΕΜΑ: 
  Παραβίαση του διδακτικού  ωραρίου

   Ημερομηνία :


ΠΡΟΣ:
1.Τον  Διευθ/ντή Π.Ε. Δυτικής Αττικης  Ελευσίνα
2. Σχολικ… Σύμβουλο αρμόδι…. για το .…. Δ.Σ……………….
   
ΚΟΙΝ.:
ü  Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτ.Αττικής “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ”
ü  Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
  Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε βάσει ποιων διατάξεων, που καταργούν τις διατάξεις του νόμου 1566/85 και 2517/97 περί του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) στα σχολεία μας  να υπερβούμε το διδακτικό μας ωράριο κάνοντας την ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, είτε γίνεται ομαδικά στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε ανά τμήμα στην αίθουσα  διδασκαλίας και να μου δοθεί έγγραφη εντολή για την υπέρβαση του διδακτικού μου ωραρίου, που να απορρέει  από την κατάργηση του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου για την οποία δεν έχουμε ενημερωθεί από την υπηρεσία.
          Στη βάση αυτή, αναμένοντας τέτοια εντολή και επιφυλασσόμενος-η για κάθε δικαίωμά μου περαιτέρω, θα ολοκληρώνω το διδακτικό μου ωράριο στο σχολείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ωραρίου, τις οποίες προανέφερα. Επιπρόσθετα δε αναφέρω ότι, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών και με βάση τις διατάξεις για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά συγκροτούμενο τμήμα και ανά υπεύθυνο εκπαιδευτικό, αδυνατώ να αναλάβω και να φέρω σε πέρας μόνος/η μου την ευθύνη της σίτισης τμήματος που υπερβαίνει τους 25 μαθητές, ακόμη κι αν αυτή προσμετράται στο διδακτικό μου ωράριο.
Επισημαίνω ότι ακόμα κι αν καθ’ υπέρβαση της παιδαγωγικής διάστασης που έχει η ώρα της σίτισης και της ομαδικής εστίασης, θεωρηθεί ως απασχόληση-επιτήρηση των μαθητών, αυτή- όπως και κάθε άλλη «απασχόληση» μαθητών δεν εμπίπτει στις πέραν του διδακτικού μου ωραρίου εξωδιδακτικές εργασίες που προβλέπονται στο νόμο 1566/85.
Παραθέτω δε από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων (Σύλλογος Εκπ/κων Π.Ε. «Κ. Βάρναλης» - ΔΟΕ) τα παρακάτω αποσπάσματα σχετικά με το θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»,  ΔΟΕ 04/11/2015», στο οποίο έγγραφο-απόφαση με νομική τεκμηρίωση  καταγράφεται ότι  «η απασχόληση των μαθητών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου». Επίσης ότι «Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου»  και ότι «το δικαίωμα να προσμετράται η σίτιση στο διδακτικό έργο κάθε εκπαιδευτικού, που εμπλέκεται με αυτήν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, πρέπει να γίνει σεβαστό σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας.»
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.